Logo-uri

* Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiectul „Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrată de învăţământ superior medical (studii de licenţă şi masterat) şi a unei reţele de parteneriat interuniversitare în domeniu” are ca scop promovarea dermato-oncologiei în cadrul planului de acţiune de creştere a deschiderii sistemului de învăţământ superior medical către mediul economic şi social şi îmbunătăţirea capacităţii acestuia de a susţine dezvoltarea economică, socială şi de a răspunde cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii.
Proiectul presupune formarea unui parteneriat între universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din România, Ungaria şi Italia: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ”Victor Babeş”, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi, Universitatea De Medicină Şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, University Of Szeged, Semmelweis University Budapest, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia.

Grupul-ţintă vizat de acest proiect include studenţi, masteranzi, personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare precum şi persoane cu funcţii de conducere, de monitorizare, evaluare şi control din învăţământul superior.

Printre obiectivele acestui proiect se numără:

 • Schimburi de experienţă ale grupului ţintă în universităţile partenere
 • Organizarea de seminarii în dermato-oncologie
 • Elaborarea unui ghid de bune practici în dermato-oncologie şi a unui tratat în domeniu
 • Elaborarea, dezvoltarea şi consolidarea unei reţele virtuale în domeniul dermato-oncologiei - dermato-onco-net
 • Implementarea unui cadru de colaborare cu agenţi economici implicaţi în dezvoltarea tehnologiilor de diagnostic şi tratament dermato-oncologic
 • Îmbunătăţirea accesului şi oportunităţilor de învăţare în învăţământul superior medical, prin implementarea tele-dermato-oncologiei şi prin organizarea de cursuri interactive la distanţă între centrele partenere naţionale şi internaţionale.

Contextul proiectului:

 • Cancerul este a doua cauza a mortalităţii pe întregul glob
  citeste mai mult...
  În România, în ultima decadă, s-au înregistrat schimbări majore în structura morbidităţii şi mortalităţii populaţiei. A crescut rapid numărul tumorilor maligne, acestea fiind a doua cauză de deces, după afecţiunile cardiovasculare. Puternicul impact al cancerului asupra societăţii româneşti se regaseşte în numărul mare de decese (cca 38000 pe an,adica 13-14% din total), în numărul noilor cazuri înregistrate (cca 45000 pe an) şi al bolnavilor în viaţă (cca 200000). Tratarea cancerului devine una din priorităţile naţionale în medicină. Cancerele cutanate sunt cele mai frecvente forme de cancer, chiar daca ele sunt frecvent ignorate de pacient şi de medic, datorită morbidităţii şi mortalităţii scăzute a anumitor forme de cancer de piele (epiteliomul bazocelular), caracteristici ce nu se extrapolează la dermato-oncologie în ansamblu, melanomul fiind cea mai agresivă formă dintre toate tipurile de cancer. Ca urmare, serviciile medicale vor avea nevoie de servicii specializate care să managerieze aceşti pacienţi. Asta implică dezvoltarea infrastructurii şi dezvoltarea resursei umane. În prezent în România nu exista servicii specializate care să abordeze unitar cancerele de piele şi nici medici supraspecializaţi. Numărul mare de pacienţi şi complexitatea acestora face necesară alinierea României la standardele internaţionale şi abordarea lor într-un singur serviciu, dermato-oncologic. În mod corespunzator, medicii au nevoie la nivelul studiilor universitare de licenţă şi masterat de programe multisdisciplinare de predare pentru a putea avea o pregatire corespunzatoare.
 • Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de la Lisabona
  citeste mai mult...
  şi este în concordanţă cu Strategia Europeană de Ocupare şi Liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocupare prin îmbunătăţirea calităţii pregătirii resursei umane din domeniul universitar medical; proiectul de faţă este în concordanţă cu cerinţele “Agendei de modernizare a universităţilor” şi cu obiectivele Procesului de la Bologna prin
  1. contribuţia la creşterea mobilităţii academice şi a vizitelor de bune practici cu rol în îmbunătăţirea carierei medicale şi a studierii unor domenii medicale neabordate în România, dar esenţiale în diagnosticarea şi tratamentul cancerelor pielii,
  2. prin consolidarea parteneriatelor, inclusiv din mediul privat, cu rol în integrarea mai rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii şi de asemenea pentru valorizarea rezultatelor cercetării ştiintifice medicale şi
  3. prin creşterea interdisciplinarităţii şi a transdisciplinarităţii studiilor medicale. Scopul strategic al proiectului este îmbunătăţirea calităţii resursei umane universitare, prioritate a Programului Naţional de Reforme, iar prin componenţa sa de dezvoltare a resursei umane şi de îmbunătăţire a calităţii diseminarii informaţiilor prin intermediul tehnologiei proiectul se încadrează în priorităţile cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013. Proiectul este consonant cu CNSR 2007-2013, care are înscrisă ca prioritate tematică de intervenţie dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a resursei capitalului uman şi în acelaşi timp în conformitate cu POS DRU şi obiectivele axei prioritare şi ale domeniului major de intervenţie
  1.2 prin creşterea gradului de deschidere a învăţământului superior medical către piaţa muncii şi îmbunătăţirea capacităţii acestuia de a furniza calificări relevante şi de a contribui la dezvoltarea economică şi socială, prin consolidarea cooperării şi a reţelelor între universităţile medicale din ţară, mediul de afaceri şi centrele de cercetare medicale.

 Noutati

Login

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 Guvernul Rom?ei Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
Si Sportului OI POS DRU UMF CAROL DAVILA Centrul de Excelenta in Dermatologie