Logo-uri

* Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCUREŞTI - BENEFICIAR
  Adresa: str Dionisie Lupu, nr. 35-37, sector 1, Bucureşti; Tel. 0212103109, Fax 0212124004.
  Rector: Prof. dr. Florian Popa
  www.univermed-cdgm.ro
  citeste mai mult...
  Beneficiarul, ca unitate de referinţă de învăţământ universitar medical, are un interes deosebit în sfera dermato-oncologiei, concretizat prin conducerea unor granturi de cercetare ştiinţifică fundamentală, unele finalizate, altele în curs de derulare, precum şi prin participarea în calitate de partener în alte proiecte. Astfel, în prezent sunt în derulare: 1. Grant de capacitate 26/2007: baza de cercetare cu utilizatori multiplii în dermato-oncologie, finanţare: 2 000 000 RON, perioada 2007-2009, coordonat de beneficiar 2. Grant 41-083, în cadrul PNCDI II, Program Parteneriate: Model experimental de terapie fotodinamică cu tetrakis-4-sulfonato-fenil-porfirina - TSPP asupra epitelioamelor spinocelulare, finanţare: 2 000 000 RON , 2007-2010, coordonat de beneficiar 3. Grant 42-142, în cadrul PNCDI II, Program Parteneriate: Studiul unor terapii inovative în hemangioamele infantile aplicate selectiv în functie de forma bolii şi faza evolutivă, finanţare: 2 000 000 RON, perioada 2008-2011, coordonat de beneficiar 4. Grant 62074 în cadrul PNCDI II, Program Parteneriate: Dezvoltarea schemelor de iradiere cu radiaţie optică coerentă multiplu fracţionate (SIFROC) în terapia fotodinamică cu metil-aminolevulinat (MAL-PDT) a afecţiunilor premaligne şi maligne nonmelanocitare, finanţare beneficiar: 465000 RON, cu derulare în perioada 2008-2011, în care beneficiarul este partener. În perioada 2004-2006 beneficiarul a derulat proiectul VIASAN 323/2004: Studiul riscului de transformare în melanom malign a leziunilor pigmentare - finanţare totală 150000 ROL. În egală măsură, universitatea a colaborat şi colaborează cu numeroase instituţii de cercetare în granturi ce au ca scop cercetarea fundamentală în dermato-oncologie, de exemplu Grant CEEX 18/2005: Metode inovative de fotochemoterapie cu noi fotosensibilizatori nanostructuraţi – de la sinteza la studiu clinic, în care beneficiarul a fost partener, finanţare 150000 RON, cu derulare în perioada 2006-2008. În cadrul ultimului proiect menţionat s-au obţinut rezultate remarcabile în domeniul terapiei fotodinamice în cancere cutanate incipiente şi în domeniul noilor fotosensibilizatori, grantul CEEX 18/2005 fiind premiat in luna noiembrie 2008 cu medalia de aur la Salonul european de Inventică de la Bruxelles (EUREKA), primind premiul special al primului ministru al Regiunii Valone; anterior, acelasi grant a fost premiat în anul 2008 cu premiul I (singurul grant în domeniul medical premiat) de către Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică şi Ministerul Educaţiei Naţionale. De asemenea, UMF Carol Davila a fost interesată în permanenţă de dezvoltarea resursei umane înalt calificate, propunând şi conducând un proiect de burse doctorale cu finanţare din POS DRU. Ca efect al interesului manifestat de cadrele didactice şi de cercetătorii noştri în sfera dermato-oncologiei, începand cu 16.10.2008, în cadrul universităţii funcţionează un Centru de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie, care va fi răspunzător şi de implementarea prezententului proiect, de colaborarea interdisciplinară cu celelalte catedre proprii interesate în domeniu, de colaborarea în acest domeniu cu celelalte universităţi de medicină din ţară, precum şi cu centre universitare din străinătate. Înfiinţarea acestui colectiv de cercetare de excelenţă în domeniul dermatologiei creează premisele sustenabilităţii proiectului şi diminuează riscurile.
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE ”VICTOR BABEŞ” – P1
  Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 99-101, Bucureşti, cod 050096
  Director General: Acad. Prof. dr. Laurenţiu Mircea Popescu
  www.ivb.ro
  citeste mai mult...
  Institut de cercetare-dezvoltare de referinţă în domeniu bio-medical, a avut un interes continuu în domeniul dermato-oncologic concretizat prin: un grant internaţional în derulare - grant NATO nr. SFP 982838/2007 şi 5 granturi naţionale în dermato-oncologie în cadrul PNCDI II. Va fi implicat în organizarea unui seminar de markeri tumorali dermato-oncologici şi al unuia de dermato-patologie; în editarea capitolelor de ghid şi tratat de markeri tumorali, metode de diagnostic al markerilor tumorali în dermato-oncologie, imunoterapie dermato-oncologica, dermato-patologie, terapie fotodinamică. De asemenea va fi implicat în schimburile de experienţă, la realizarea retelei web, la cursurile virtuale, punând bazele tele-dermato-oncologiei.
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “VICTOR BABEŞ” TIMIŞOARA - P2
  Adresa: str. Eftimie Murgu, nr. 2A, cod 300041, Timişoara, jud. Timiş
  Rector: Prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu
  www.umft.ro
  citeste mai mult...
  Universitate de medicină de referinţă, are o bogată experienţă în dermato-oncologie concretizată prin colaborarea cu organizaţii europene şi internaţionale – EORTC, fiind preocupat de interconectarea la programele şi protocoalele lor. Va fi implicat în organizarea seminariului de limfoame cutanate şi va fi co-organizator al seminariilor de imunoterapie, markeri tumorali dermato-oncologici, metode de diagnostic şi tratament al markerilor imuni. Va edita părti din capitolele de limfoame, imunoterapie, markeri tumorali, dermato-patologie din ghiduri şi tratate.
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR T POPA” IAŞI – P3
  Adresa: str. Universităţii nr. 16, cod 700115, Iaşi, jud. Iaşi
  Rector: Prof. dr. Arăstăsoaie Vasile
  www.umfiasi.ro
  citeste mai mult...
  Universitate de medicină de referinţă, are bogată experienţă dermato-oncologică în domenii ca: genetica tumorală, dermato-patologie, chirurgie dermato-oncologică. Va fi implicat în organizarea seminariului de chirurgie dermato-oncologică, în editarea de capitole din tratat şi ghid, în schimburile de experienţă, la realizarea retelei web, la cursuri virtuale punand bazele tele-dermato-oncologiei.
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” CLUJ NAPOCA – P4
  Adresa: Cluj-Napoca, Str. Emil Isaac, nr.13, 400023
  Rector: Prof. dr. Constantin Ciuce
  www.umfcluj.ro
  citeste mai mult...
  Universitate de medicină de referinţă, are o experienţă bogată în dermato-oncologie. Astfel, catedra Dermatologie are o experienţă de 6 ani în domeniul dermatoscopiei, fiind supravegheaţi dermatoscopic un numar de peste 600 de pacienţi. Au fost organizate până în prezent 6 cursuri postuniversitare de dermatoscopie pentru medici dermatologi, cu invitaţi străini de renume, la care au participat 214 de medici. În cadrul Catedrei Dermatologie s-a infiintat un Centru de cercetare cu activităţi în domeniul dermato-oncologiei (carcinoame cutanate, melanom), diagnostic genetic molecular în epidermoliza buloasă, urmând extinderea în domeniul geneticii melanomului precum şi activitate de imunodiagnostic în dermatoze buloase. De asemenea există o activitate de 10 ani de cursuri postuniversitare de chirurgie dermatologică oncologică, cu invitaţi străini, la care au participat până în prezent peste 350 de medici dermatologi. Chirurgia oncologică Mohs a fost pusă în aplicare începând cu luna septembrie 2008, urmând să fie dezvoltată. Împreună cu Catedra de Chirurgie I, Medicină Nucleară, se practică tratamentul complet chirurgical, ganglion santinelă, imunoterapie şi chimioterapie în melanom. Colaborări internaţionale ale Catedrei Dermatologie UMF Cluj-Napoca: colectivul Clinicii dermatologie şi Departamentul de Biologie Moleculară al Universităţii de Medicină din Freiburg, profesor Leena Bruckner-Tuderman, preşedinta Societăţii Germane de epidermoliză buloasa; cu Clinica de Dermatologie a Universităţii de Medicină din Munchen, Profesor Wilhelm Stolz; cu Departamentul de cercetare/culturi de celule, al Universităţii de Medicină din Viena, Departamentul de Dermatologie, Profesor Hubert Pehamberger şi Prof. Dr. Harald Kittler; cu Clinica Dermatologie a Universităţii de Medicină din Tours, Profesor Gerard Lorette. În cadrul proiectului va fi implicată în organizarea unui seminar de diagnostic şi tratament al melanomului, a unuia de chirurgie MOHS; în editarea capitolelor de dermatoscopie, chrirugie MOHS, terapie fotodinamică, dermato-patologie din ghid şi tratat. Va fi implicat în schimburile de experienţă, la realizarea retelei web, la cursuri virtuale, punînd bazele tele-dermato-oncologiei.
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÂRGU MUREŞ – P5
  Adresa: Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, jud. Mureş, telefon 0265-215551.
  Rector: Prof. dr. Constantin Copotoiu
  www.umftgm.ro
  citeste mai mult...
  Universitate de medicină de referinţă cu experienţă în activitatea de cercetare şi predare dermatologică, în genetică, chirurgie, patologie. Va fi implicată în dezvoltarea ideii proiectului - plan de acţiune de creştere a deschiderii sistemului de învăţământ superior medical către mediul economic şi social şi îmbunătăţirea capacităţii acestuia de a susţine dezvoltarea economică, socială şi de a răspunde mai bine cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii; implementarea chimioterapiei ca linie de predare şi cercetare în dermato-oncologie; chimioterapia melanomului şi epiteliomului spinocelular; elaborare capitol chimioterapie a melanomului şi epiteliomului spinocelular din ghid şi din tratat pentru grupul ţintă; în dezvoltarea resursei umane şi efectuarea de schimburi de bune practici la partenerii naţionali şi transnaţionali.
 • UNIVERSITY OF SZEGED – P6
  Adresa: SZTE Rektori Hivatal (Rector’s Office), H-6720 Szeged, Dugonics tér 13, Hungary
  Rector: Prof. dr. Gabor Szabo
  www.u-szeged.hu
  citeste mai mult...
  Universitate de medicină de referinţă din spaţiul comunitar cu experienţă în dermato-oncologie, chimioterapie, radioterapie, genetică, chirurgie, va fi implicată în dezvoltarea ideii proiectului în planul de acţiune de creştere a deschiderii sistemului de învăţământ superior medical către mediul economic şi social, îmbunătăţirea capacităţii acestuia de a susţine dezvoltarea economică, socială şi de a răspunde mai bine cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii; în implementarea proiectului prin contribuţii la seminarul de radio-chimio-dermato-oncologie şi patologie ce va fi organizat la P5, precum şi în dezvoltarea resursei umane, 30 masteranzi, studenţi, cadre didactice din consorţiu fiind acceptaţi la vizite de studiu în această instituţie.
 • SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST – P7
  Adresa: 1085 Budapest, Üllői út 26, Hungary
  Rector: Prof. dr. Tulassay Tivadar
  http://english.sote.hu/
  citeste mai mult...
  Universitate de medicină de referinţă din spaţiul comunitar, cu experienţă în dermato-oncologie, radioterapie, chimioterapie, epidemiologie, genetică tumorală. Va fi implicată în dezvoltarea ideii proiectului prin Planul de acţiune de creştere a deschiderii sistemului de învăţământ superior medical către mediul economic şi social şi îmbunătăţirea capacităţii acestuia de a susţine dezvoltarea economică, socială şi de a răspunde mai bine cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii; în implementarea proiectului prin organizarea unui seminar de radio-chimio-dermato-oncologie şi patologie ce va fi organizat la P5, precum şi în dezvoltarea resursei umane, 30 masteranzi, studenti, cadre didactice din consorţiu fiind acceptaţi la stagii de pregatire în aceasta instituţie.
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA – P8
  Adresa: str. Petru Rareş, nr 2, Craiova, jud. Dolj, cod 200349.
  Rector: Prof. dr. Adrian Săftoiu
  www.umfcv.ro
  citeste mai mult...
  Universitate de medicină de referinţă, UMF Craiova are experienţă bogată în genetica tumorală dermato-oncologică şi în chirurgia dermatologică. Va fi implicată în organizarea seminariului de genetică tumorală dermato-oncologică şi de chirugie dermatologică; la editarea capitolelor respective din tratat şi ghid; la schimburi de experienţă, la realizarea retelei web, la cursuri virtuale, punând bazele tele-dermato-oncologiei.
 • UNIVERSITÀ degli STUDI di MODENA e REGGIO EMILIA – P9
  Adresa: Via Università 4, 41100 Modena, Italy. Tel. 059 2056511 - Fax 059 245156
  Rector: Prof. Aldo Tomasi
  www.unimore.it
  citeste mai mult...
  Universitate de medicină de referinţă în spaţiul comunitar, cu experienţă în dermatoscopie, microscopie confocală, dermato-patologie. Va fi implicată în: dezvoltarea ideii proiectului; 6 seminarii pe care experţii italieni le vor organiza la beneficiar; dezvoltarea resursei umane: vizite de studii la Modena.


Noutati

Login

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 Guvernul Rom?ei Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
Si Sportului OI POS DRU UMF CAROL DAVILA Centrul de Excelenta in Dermatologie