Logo-uri

* Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate - 40
Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi - 60
Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior - 600
Personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior - 10
Studenţi/Masteranzi - 1000
Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare - 20

Membrii grupului ţintă vor fi informaţi despre evoluţia problematicii în dermato-oncologie precum şi în alte arii curiculare conexe şi vor fi invitaţi să participe la schimbul de bune practici, seminarii şi vizite. Iniţiatorii prezentului proiect speră în acest mod să contribuie la dinamizarea procesului de învăţământ superior, să apropie mijloacele şi ariile de predare de aşteptarile generaţiei actuale de studenţi şi masteranzi şi de cerinţele pieţei muncii.Noutati

Login

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 Guvernul Rom?ei Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
Si Sportului OI POS DRU UMF CAROL DAVILA Centrul de Excelenta in Dermatologie