Logo-uri

* Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiectul se încadreaza în axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere” în domeniul major de interventie 1.2 „Calitate în învatamântul superior”.

Pentru mai multe detalii vizitati www.fseromania.ro

Proiectul beneficiaza de o finantare nerambursabila de 16573963 lei din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Finantarea acopera 98% din totalul costurilor eligibile iar proiectul se va desfasura pe o perioada de 3 ani.Noutati

Login

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 Guvernul Rom?ei Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
Si Sportului OI POS DRU UMF CAROL DAVILA Centrul de Excelenta in Dermatologie