Logo-uri

* Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Conferinţa de lansare

Conferinţa de lansare a proiectului „Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrată de învăţământ superior medical (studii de licenţă şi masterat) şi a unei reţele de parteneriat interuniversitare în domeniu” s-a desfăşurat miercuri, 3 martie în cadrul elegant al Sălii de Consiliu a Facultăţii de Medicină din Bucureşti. La conferinta au fost prezenţi reprezentanţi ai tuturor instituţiilor naţionale de învăţământ şi cercetare participante la proiect, precum şi reprezentanţi ai universităţilor de medicină din Szeged şi Budapesta, dl prof. dr. Kemény Lajos şi dl dr. Blaszek Ahtal. Deasemenea, la lucrări au participat numerosi cercetatori, doctoranzi, masteranzi şi reprezentanţi ai organizaţiilor de studenţi medicinişti. Reprezentantul instituţiei beneficiare a proiectului, dl prof. dr. Florian Popa, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a deschis lucrările conferinţei, în prezentarea sa apreciind viziunea unitară a proiectului în pofida abordării unui teritoriu de graniţă, extrem de delicat. Deasemenea, a subliniat importanţa dezvoltării de parteneriate între diversele comunităţi academice şi a dezvoltării de centre de excelenţă în domeniile de varf ale cercetării ştiinţifice. Dl dr. Daniel Boda, coordonator al Centrului de Excelenţă în Dermatologie din cadrul U.M.F. „Carol Davila” şi coordonator al proiectului a prezentat participanţilor date referitoare la partenerii implicaţi în proiect, grupurile ţintă, precum şi obiectivele de etapă şi cele finale ale proiectului. Dl prof. dr. Victor Stoica, decan al Facultăţii de Medicină din Bucureşti a subliniat importanţa susţinerii cercetării ştiinţifice şi a urat succes participanţilor la proiect în realizarea obiectivelor propuse. În încheierea lucrărilor, invitatul special al acestei conferinţe, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) dl prof. dr. Marius Enachescu, de la Lawrence Berkeley National Laboratory, a apreciat ideea proiectului şi a scos în evidenţă rolul cercetării interdisciplinare în dezvoltarea de noi metode de diagnostic şi terapie.Noutati

Login

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 Guvernul Rom?ei Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
Si Sportului OI POS DRU UMF CAROL DAVILA Centrul de Excelenta in Dermatologie