Logo-uri

* Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Bucuresti, 3 martie 2010

UMF Carol Davila – Centrul de Excelenţă în Dermatologie anunţă lansarea proiectului „Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrată de învăţământ superior medical (studii de licenţă şi masterat) şi a unei reţele de parteneriat interuniversitare în domeniu”.

Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 16573963 lei din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Finanţarea acopera 98% din totalul costurilor eligibile iar proiectul se va desfăsura pe o perioadă de 3 ani.

Grupul-ţintă vizat de acest proiect include studenţi, masteranzi, personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare precum şi persoane cu funcţii de conducere, de monitorizare, evaluare şi control din învăţământul superior.

Proiectul presupune formarea unui parteneriat între universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din România, Ungaria şi Italia: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ”Victor Babeş”, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi, Universitatea De Medicină Şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, University Of Szeged, Semmelweis University Budapest, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia.

Printre obiectivele acestui proiect se numără:

  • Schimburi de experienţă ale grupului ţintă în universităţile partenere
  • Organizarea de seminarii în dermato-oncologie
  • Elaborarea unui ghid de bune practici în dermato-oncologie şi a unui tratat în domeniu
  • Elaborarea, dezvoltarea şi consolidarea unei reţele virtuale în domeniul dermato-oncologiei - dermato-onco-net
  • Implementarea unui cadru de colaborare cu agenţi economici implicaţi în dezvoltarea tehnologiilor de diagnostic şi tratament dermato-oncologic
  • Îmbunătăţirea accesului şi oportunităţilor de învăţare în învăţământul superior medical, prin implementarea tele-dermato-oncologiei şi prin organizarea de cursuri interactive la distanţă între centrele partenere naţionale şi internaţionale.


Persoană de contact
: Dr. Victor Georgescu
Telefon: 0745217721
E-mail: dermatooncologie@gmail.comNoutati

Login

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 Guvernul Rom?ei Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
Si Sportului OI POS DRU UMF CAROL DAVILA Centrul de Excelenta in Dermatologie