Logo-uri

* Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Noutati - Program burse 2010-2011

UMF Carol Davila Bucuresti, in calitate de beneficiar, anunta lansarea unui nou program de burse de studiu, in cadrul proiectului "Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrata de învatamânt superior medical (studii de licenta si masterat) si a unei retele de parteneriat interuniversitare în domeniu" – proiect POSDRU 56/1.2/S/31081, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


Etapa I - FinalizataEtapa II - FinalizataNoutati

Login

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 Guvernul Rom?ei Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
Si Sportului OI POS DRU UMF CAROL DAVILA Centrul de Excelenta in Dermatologie