Logo-uri

* Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home1/mariusne/sites/dermato/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Proiectul „Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrată de învăţământ superior medical (studii de licenţă şi masterat) şi a unei reţele de parteneriat interuniversitare în domeniu” are ca scop promovarea dermato-oncologiei în cadrul planului de acţiune de creştere a deschiderii sistemului de învăţământ superior medical către mediul economic şi social şi îmbunătăţirea capacităţii acestuia de a susţine dezvoltarea economică, socială şi de a răspunde cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii.

 • Cancerul este a doua cauza a mortalităţii pe întregul glob. În România, în ultima decadă, s-au înregistrat schimbări majore în structura morbidităţii şi mortalităţii populaţiei. A crescut rapid numărul tumorilor maligne, acestea fiind a doua cauză de deces, după afecţiunile cardiovasculare. Puternicul impact al cancerului asupra societăţii româneşti se regaseşte în numărul mare de decese (cca 38000 pe an, adica 13-14% din total), în numărul noilor cazuri înregistrate (cca 45000 pe an) şi al bolnavilor în viaţă (cca 200000). Tratarea cancerului devine una din priorităţile naţionale în medicină. Cancerele cutanate sunt cele mai frecvente forme de cancer
  citeste mai mult...
  chiar daca ele sunt frecvent ignorate de pacient şi de medic, datorită morbidităţii şi mortalităţii scăzute a anumitor forme de cancer de piele (epiteliomul bazocelular), caracteristici ce nu se extrapolează la dermato-oncologie în ansamblu, melanomul fiind cea mai agresivă formă dintre toate tipurile de cancer. Cancerele cutanate non-melanom (carcinomul bazocelular şi carcinomul spinocelular) sunt cele mai frecvente tipuri de cancere la populatia caucaziana, mai mult de o treime din cazurile de cancer la adulti. Incidenţa lor a crescut constant în ultimii 40 ani, cu o rată anuală de 3% - 8% şi risc mare de recidive: 36,39%. Melanomul este una dintre cele mai agresive tumori din oncologie, reprezentand 2 - 7% din cancerele cutanate, cu o incidenta în creştere – în SUA de exemplu la populaţia caucaziană se înregistrau 21,9 cazuri la 100.000 locuitor în 2002, faţă de 7,5 cazuri la 100.000 locuitori în 1975, o crestere de aproape 200%. Ca urmare, serviciile medicale vor avea nevoie de servicii specializate care să managerieze aceşti pacienţi. Asta implică dezvoltarea infrastructurii şi dezvoltarea resursei umane. În prezent în România nu exista servicii specializate care să abordeze unitar cancerele de piele şi nici medici supraspecializaţi. Numărul mare de pacienţi şi complexitatea acestora face necesară alinierea României la standardele internaţionale şi abordarea lor într-un singur serviciu, dermato-oncologic. În mod corespunzator, medicii au nevoie la nivelul studiilor universitare de licenţă şi masterat de programe multisdisciplinare de predare pentru a putea avea o pregatire corespunzatoare.
 • Proiectul de faţă contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de la Lisabona şi este în concordanţă cu Strategia Europeană de Ocupare şi Liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocupare prin îmbunătăţirea calităţii pregătirii resursei umane din domeniul universitar medical; proiectul este în concordanţă cu cerinţele “Agendei de modernizare a universităţilor” şi cu obiectivele Procesului de la Bologna prin
  citeste mai mult...
  1. contribuţia la creşterea mobilităţii academice şi a vizitelor de bune practici cu rol în îmbunătăţirea carierei medicale şi a studierii unor domenii medicale neabordate în România, dar esenţiale în diagnosticarea şi tratamentul cancerelor pielii,
  2. prin consolidarea parteneriatelor, inclusiv din mediul privat, cu rol în integrarea mai rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii şi de asemenea pentru valorizarea rezultatelor cercetării ştiintifice medicale şi
  3. prin creşterea interdisciplinarităţii şi a transdisciplinarităţii studiilor medicale. Scopul strategic al proiectului este îmbunătăţirea calităţii resursei umane universitare prioritate a Programului Naţional de Reforme, iar prin componenţa sa de dezvoltare a resursei umane şi de îmbunătăţire a calităţii diseminarii informaţiilor prin intermediul tehnologiei proiectul se încadrează în priorităţile cuprinse în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013. Proiectul este consonant cu CNSR 2007-2013, care are înscrisă ca prioritate tematică de intervenţie dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a resursei capitalului uman şi în acelaşi timp în conformitate cu POS DRU şi obiectivele axei prioritare şi ale domeniului major de intervenţie
  1.2 prin creşterea gradului de deschidere a învăţământului superior medical către piaţa muncii şi îmbunătăţirea capacităţii acestuia de a furniza calificări relevante şi de a contribui la dezvoltarea economică şi socială, prin consolidarea cooperării şi a reţelelor între universităţile medicale din ţară, mediul de afaceri şi centrele de cercetare medicale.
 • În timpul şi la finalul perioadei de derulare a proiectului se vor identifica modalităţi de creare şi implementare a unui masterat în dermato-oncologie. Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie de predare in invatamantul medical superior la nivelul studiilor de licenţă şi master va fi urmată de dezvoltarea programelor doctorale şi postdoctorale în domeniu. Sustenabilitatea proiectului
  citeste mai mult...
  consta în crearea premiselor organizării unor centre de excelenţă în domeniu, diminuând riscurile şi facilitând accesarea altor proiecte şi granturi naţionale. Apare astfel posibilitatea de reproducere a rezultatelor în alte arii ale ştiintelor bio-medicale, în supraspecialităţi multidisciplinare. Dezvoltarea reţelelor de parteneriate internaţionale crează oportunităţi de accesare a fondurilor europeene prin complementaritatea resursei umane înalt calificate şi a infrastructurii dezvoltate. Implicarea studenţilor facilitează continuitatea proiectului, aceştia putând dupa absolvirea studiilor de licenţă sa acceseze studii de master în patologia vizată.
 • Rezultatele proiectului vor duce la dezvoltarea dermato-ocnologiei şi vor facilita accesarea altor granturi, precum şi implementarea acesteia ca şi supraspecializare medicală.

 Noutati

Login

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 Guvernul Rom?ei Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului
Si Sportului OI POS DRU UMF CAROL DAVILA Centrul de Excelenta in Dermatologie